PROSIS Opleidingen


Onze opleidingen zijn ontwikkeld op basis van ruime ervaring opgedaan met Projectmanagement, planmatig en projectmatig werken.

Tijdens onze training wordt regelmatig stil gestaan bij projectmatig en planmatig werken alsmede de mogelijke vragen die deze manier van werken oproept bij hen die het beheer van de (project)planning uitvoeren. Het leren plannen met behulp van een ondersteunende applicatie staat dus centraal.


Ook op het gebied van het ontwikkelen en verzorgen van (maatwerk)trainingen is PROSIS succesvol gebleken. Bij het ontwikkelen van deze trainingen is er veel aandacht besteed aan de verhouding theorie en praktijk. Door zoveel als mogelijk de nadruk te leggen op de praktijk, wordt het de deelnemers aan de training mogelijk gemaakt om zich in korte tijd vertrouwd te maken met de ondersteunende applicatie.
Onze trainingen zijn dus meer dan een "knoppen cursus"!

Onze opleidingen worden in de volgende vormen aangeboden:

  • Open inschrijvingen in klassikale en zelfstudievorm
  • On-site klassikale trainingen of bij PROSIS
  • Maatwerk trainingen op basis van organisatiespecifieke wensen
  • Maatwerkopleiding bij implementatie trajecten
  • Training on the Job (vanuit de eigen werkplek)