Implementeren van EPM, NIKU, PRIMAVERA, ARTIMIS

Wij zijn gespecialiseerd in het implementeren van Microsoft Enterprise Project Management (EPM), NIKU, PRIMAVERA en Artimis. Deze applicaties ondersteunen organisatiebreed plannen, portfoliobeheer, resource management en tijdschrijven eventueel in combinatie met Sharepoint.

In omgevingen waar voor projectmanagement vooral een tool voor tijdregistratie is geïmplementeerd, kunnen wij verder ondersteunen in ook het gebruik van deze projectmanagement applicatie, waardoor er veel tijd en de daarmee samenhangende kosten worden bespaard.
Met deze applicaties kunnen wij veel meer realiseren, zoals:

  • inzicht in budgetten versus de bestedingen
  • inzicht in de resourcecapaciteit en het gebruik
  • het automatisch genereren van rapporten
  • document- inclusief versiebeheer